Tai Mũi Họng

Khám và điều trị các bệnh lý Tai Mũi Họng ở người lớn và trẻ em

1. Bệnh lý Tai

- Lấy dị vật tai, lấy nút rái tai

- Rạch nhọt ống tai

- Chích rạch dẫn lưu tụ dịch vành tai

- Chích rạch màng nhĩ dẫn lưu

- Khâu vết thương tai

- Mổ lấy đường dò luân nhĩ

- Mổ vá nhĩ

- Phẫu thuật sào bào thượng nhĩ.

- Phẫu thuật khóet rỗng đá chủm

2. Bệnh lý Mũi – Xoang

- Nhét mèche mũi cầm máu

- Đốt cuốn mũi,  bẻ cuốn mũi

- Cắt cuốn mũi dưới, cuốn mũi giữa qua nội soi

- Nâng xương chính mũi sau chấn thương

- Phẫu  thuật chỉnh hình vách ngăn qua nội soi

- Phẫu thuật nội soi mũi xoang, cắt polype mũi

- Phẫu thuật Caldwell _ Luc, mở xoang hàm lấy răng

3. Bênh lý Họng –Thanh quản

- Lấy dị vật hạ họng qua nội soi

- Đốt họng hạt

- Rạch áp xe amygdale, rạch áp xe thành sau họng

- Cắt amygdale,  nạo VA

- Cắt u nang hạ họng – thanh quản qua nội soi

- Vi phẫu thanh quản, cắt hạt dây thanh, polyp dây thanh.

- Mở khí quản

- Phẩu thuật chỉnh hình màn hầu lưỡi gà điều trị ngáy

- Cắt u nh thanh quản

4. Bệnh lý Đầu Mặt Cổ 

- Khâu vết thương phần mềm

- Phẫu thuật u tuyến dưới hàm

- Phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến dưới hàm

- Phẫu thuật u nhái vùng môi miệng

- Phẫu thuật lấy đường dò giáp móng, dò tai cổ